Sunday, March 19, 2017

Tide MasMabango Challenge

TideMasMabangoChallenge, Tide MasMabango Challenge, Tide MasMabango Challenge promo, Philippines promo, Philippines contest


Get a chance to win Php10,000 by simply dancing #TIDEMasMabangoChallenge!

Here's the simple steps to join:

1. Gayahin ang Tide Mas Mabango moves tulad sa video na ito.
2. Ipakita ang iyong pinaka-bonggang Mas Mabango emote!
3. Gamitin ang bagong Tide with Downy Fabcon Pearls bilang props.
4. I-upload ang video sa iyong Facebook kasama ng hashtag #TIDEMasMabangoChallenge at i-tag ang Tide Philippines Facebook page! Huwag kalimutang gawing PUBLIC ang iyong video!

Para sa full mechanics, check this link.


Para sa Tide Mas Mabango song, download here: https://tinyurl.com/zlxkd69

Promo runs until April 15, 2017.
No comments:

Post a Comment